Litteraturliste
DET PERSONLIGE

Litteraturliste

Der er en del fagligt stof på bloggen, der alt sammen er samlet og kommer i teori tirsdag. Jeg har kombineret, tolket og forklaret det i et sprog, der giver mening for mig og forhåbentlig for mine læsere. Det er dog altid vigtigt for mig være kildekritisk og give andre mulighed for det samme. Derfor har jeg lavet en litteraturliste for bloggen. Hvis jeg i et indlæg har brugt faglitteratur linkes der i indlægget til denne her liste. Der tilføjes løbende nye bøger til denne her litteraturliste. Hvis du er nysgerrig efter præcist hvilke bøger, der ligger til grund for et indlæg så skriv til mig.

Bakermans-Kranenburg, Marian J. & van Ijzendoorn, Marinus H. (2009). The first 10.000 Adult Attachment Interviews: distributions of adult attachment representations in clinical and non-clinical groups. Attachment & Human Development, vol. 11, no. 3. Routledge.

Bechsgaard, Camilla Carlsen & Krebs, Katrine. (2012). Familiemed med dine forældre. Dansk Psykologisk Forlag

Butler, Judith (1990) Gender Trouble. London/New York, Routledge.

Carendi, Mette. (2015). Harmoniske Unger – med kærlighed og nærvær.

Choi, P. et al. (2005). Supermum, superwife, supereverything; Performing feminity in the transition to motherhood. Journal of reproductive and infant psychology, vol 23, no. 2

Halse, John Aasted (1995) Skolens sociale liv – skolen er andet end fag! Frederikshavn, Dafolo Forlag.

Hansen, Helen Lyng. (2014). Helens bog om børn og opdragelse – tydelige voksne giver trygge børn. Gads Forlag.

Hansen, Helle Rabøl (2005) Grundbog mod mobning. Gyldendalske boghandel, Nordisk Forlag A/S

Hansen, Helle Rabøl (2011) Lærerliv og elevmobning. Ph.d. Danmarks Pædagogiske Universitet, Aarhus Universitet.

Hansen, Helle Rabøl (2017) Det nye mobbesyn. In Hansen, Helle Rabøl & Nina Hein m.fl. Mobning – viden og værktøjer for fagfolk. P 15-35. Akademisk Forlag

Hart, Susan. (2016). Fra tilknytning til mentalisering. Hans Reitzels Forlag

Hegestand, Signe. (2019). Psykolog: Din tilknytningsstil skaber din virkelighed. https://powerkvinderne.dk/liste/921-psykolog-din-tilknytningsstil-skaber-din-virkelighed

Holm, Inge Schützsack. (2017). Den indre uro – stress og traume belyst gennem tilknytningsteori, neurovidenskab og mindulness-psykologi. Historia.

Søndergaard, Dorthe-Marie (red) (2009) Mobning – sociale processer på afveje. København K, Hans Reitzels Forlag, pp. 21-58

Olweus, Dan (1992) Mobning i skolen – Hvad vi ved og hvad vi kan gøre. København K, Hans Reitzels Forlag.

Reinicke, Kenneth (2004) Mænd i lyst og nød. København K, Det Schønbergske Forlag

Reger, Jo. (2001). Motherhood and the construction of Feminist Identities: Variations in a Women’s Movement Organization. Sociological Inquiry, vol 71, no 1.

Sahlgreen, Heidi. (2018) Digital kærlighed. Gyldendal.

Salih, Sara (2003) Judith Butler, Routledge Critical Thinkers

Schott, Robin May (2009). Mobning som socialt begreb: Refleksioner over definitioner. In Kofoed, J. & Søndergaard, D.M. (Eds.), Mobning – sociale processer på afveje (pp. 225-258). København: Hans Reitzels Forlag.

Smith-Nielsen, Johanne & Steele, Howard et al. (2015). Links among high EPDS scores, state of mind regarding attachment, and symptoms of personality disorder. Journal of Personality Disorders, vol. 29 no. 6. The Guilford Press

Søndergaard, Dorte Marie (2005) At forske i komplekse tilblivelser – kultur-analytiske, narrative og poststrukturalistiske tilgange til empirisk forskning. I: Bechmann Jensen, Torben & Christensen, Gerd (red.) Psykologiske og pædagogiske metoder – kvalitative og kvantitative forskningsmetoder i praksis. Frederiksberg, Roskilde universitetsforlag, pp. 253-267

Svarre, Dan. (2011). Glade børn med højt selvværd – en forældreguide. Politikens Forlag.

Wenger, Etienne (2004). Praksisfællesskaber. København, Hans Reitzels Forlag.

Zlotnik, Gideon (2004) De stakkels drenge. Forlaget Nielsens

Følg gerne med på Instagram @Copenhagenfamily, hvor jeg deler mere fra min hverdag, og Facebook, hvor du kan følge med når der er nye indlæg.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *